ΕΛEN Menu

υπηρεσίες

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/PREPRESS/ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

υπηρεσίες

Σχεδιασμός

Στην Alpha Labels πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός μακέτας αποτελεί τη βασική διαδικασία οπτικοποίησης της δημιουργικής ιδέας, που εγγυάται την πλήρη κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των προϊόντων σας.
Ο σχεδιασμός προϋποθέτει συλλογική δημιουργία, απαιτεί συνεργασία, μελέτη, έρευνα και πειραματισμό, καθώς το τελικό αποτέλεσμα οφείλει να σέβεται και να αναδεικνύει την αξία του προϊόντος.

Prepress

Το prepress στάδιο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκτυπωτικής διαδικασίας, καθώς εξασφαλίζει την αρτιότητα της τελικής αποτύπωσης.
Στην Alpha Labels διαθέτουμε καθετοποιημένες μονάδες, για το σύνολο του προεκτυπωτικού σταδίου, γεγονός που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών καθώς και των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών.
Το προεκτυπωτικό στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός αναλογικού και ενός ψηφιακού δοκιμίου και την κατασκευή των εκτυπωτικών πλακών (κλισέ) που, εν συνεχεία, τοποθετούνται στις εκτυπωτικές μας μηχανές για το τελικό στάδιο της παραγωγής και εκτύπωσης των ετικετών των προϊόντων σας.

Παραγωγή

Η εκτύπωση αποτελεί το βασικότερο στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας και εξασφαλίζει την αισθητική αξία και την άρτια ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Η εφαρμογή ποικίλων εκτυπωτικών μεθόδων, όπως η κυλινδρική εκτύπωση, η εκτύπωση μεταξοτυπίας και η εκτύπωση θερμοτυπίας, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της παραγωγικής μας μονάδας, αποτελούν την εγγύηση για ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα, υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Ποιοτικός έλεγχος

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας μας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με βασικούς πυλώνες την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των προϊόντων σας. Στην Alpha Labels, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων, εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφούμενο με όλες τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2015, από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!